Välkommen till Hultets förskolas blogg

Hultets förskola ligger i Kneippen som är ett naturnära område med möjlighet till spännande och utforskande aktiviteter i olika miljöer. Vi har förmånen att bokbussen besöker oss 1 gång i månaden. Den stannar utanför dörren.
På Hultet går 35 barn som är uppdelade på två avdelningar med yngre och äldre barn.
Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra föräldrar.
I och med att vår mat kommer från Enebyköket länkar vi till deras matsedel.

fredag 16 mars 2018

Myggans värdegrundsarbete

v.11 och v.12 är det värdegrundsveckor på Hultet. Vi på Myggan har denna vecka jobbat extra mycket med känslor och hur man är en bra vän. Värdegrundsarbetet är en viktig och stor del av förskolans läroplan som vi jobbar med dagligen, men uppmärksammar extra mycket dessa 2 veckor. För att synliggöra detta för barnen har vi bland annat läst böcker om känslor och hur man är en bra kompis. Vi har också samtalat om samma ämnen i samlingen med hjälp av bilder. Vi håller även på att göra kompisrör, barnen får måla och pynta dem för att sedan sätta på en bild på sig själv. Dessa rör kan de sedan använda i leken.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar